Naši odborníci jsou tu pro Vás...

Mgr. Petr Žižka, LL.M.

Mgr. Petr Žižka, LL.M.

v roce 2012 zakončil své studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Koncipientskou praxi následně vykonával v Advokátní kancelář Křivánek, Tomášek spol. s r.o., kde se specializoval na agendu práva obchodního a závazkového. V této kanceláři dále působil až do roku 2017 jako advokát. Mezi lety 2017 a 2019 Petr zastával funkci ředitele právního odboru předního finančního a realitního poradce, společnosti Broker Consulting, a.s., kdy v roce 2019 tuto pozici opustil a založil vlastní advokátní kancelář.
Petr svůj volný čas rád tráví v přírodě i u filmové klasiky.
Je cílevědomý a vytrvalý. Když se nějakému případu začne věnovat, vše ostatní jde stranou.

Mgr. Eliška Demjanová

je absolventkou právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Nad rámec svých studijních povinností absolvovala jeden semestr na právnické fakultě Universidade Nova de Lisboa v Portugalsku, kde se ještě více zdokonalila v právní angličtině. Získané zkušenosti využívá nejen v rámci své praxe v naší kanceláři, ale rovněž i na Ministerstvu zdravotnictví, na odboru Evropských fondů a investičního rozvoje, kde se věnuje problematice unijního práva a veřejným zakázkám.

Eliška navázala spolupráci s naší kanceláří v září roku 2019 a v rámci naší specializace se věnuje převážně právu duševního vlastnictví a právu insolvenčnímu. Eliška je skvělý vyjednavač s širokými vědomostmi a obchodním talentem. Je-li třeba někoho o něčem přesvědčit, je Eliška ve svém živlu

Mgr. Eliška Vlachová

absolvovala Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni v roce 2019. Při studiu na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni působila jako právní asistent na exekutorském úřadě v Plzni. Od roku 2019 působila jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Plzni se specializací na obchodní a finanční právo. Od května roku 2020 působí jako advokátní koncipient v naší advokátní kanceláři kde se v rámci své přípravy k advokátním zkouškám specializuje zejména na trestní právo, pojistné právo a vymáhání pohledávek.
Eliška se ve svém volném čase věnuje zejména motoristickému sportu, lyžování a cestování. Eliška je při své práci důsledná a systematická. Tyto vlastnosti zvláště vynikají při řešení složitých sporů s rozsáhlou důkazní matérií

Mgr. Kateřina Robeová

získala magisterský titul na Právnické fakultě Západočeské univerzity v červnu 2020 a svému dalšímu vzdělávání se stále věnuje. Již během studia se zúčastnila několika stáží na městských úřadech a v Kanceláři veřejného ochránce práv. Od ledna roku 2019 až do března 2020 působila jako právní asistent na exekutorském úřadě v Plzni. S naší kanceláří Mgr. Kateřina Robeová spolupracuje od listopadu 2019. V rámci své praxe se zaměřuje především na správní právo, pozemkové právo a právo duševního vlastnictví.
Ve svém volném čase se Kateřina věnuje četbě a ráda tráví čas se svými přáteli.
Kateřina má obrovský organizační talent, empatický přístup a odborný přesah. Díky tomu zvládá řešit nejen právní, ale i související mimoprávní aspekty každého případu.