Ochranné známky, autorská práva

Zásadní agendou, kterou se naše advokátní kancelář zabývá souvisí s právy z ochranných známek, práv na ochranu osobnosti a dobrého jména. Zajišťujeme zejména registraci ochranných známek a zastupování klientů při komunikaci s národními či mezinárodními zápisnými úřady. Také v případě, že byla bez souhlasu autorů nebo nositelů práv užita jejich literární, umělecká či vědecká díla, pomáháme hájit klientům jejich práva. Disponujeme řadou praktických zkušeností z tuzemských i zahraničních případů při řešení neoprávněných zásahů do dobrého jména či parazitování na pověsti našich klientů. 

Poskytujeme: 

  • Odborné rešerše v registrech ochranných známek (včetně zahraničních zdrojů)
  • Posouzení zda je ochranná známka vhodná pro zápis – registraci
  • Poradenství při volbě optimální varianty ochranné známky
  • Zpracování optimální strategie postupu při registraci
  • Kompletní přípravu a podání přihlášky ochranné známky
  • Vypracování seznamu přihlašovaných výrobků a služeb v souladu s Mezinárodním tříděním výrobků a služeb pro účely zápisu ochranných známek
  • Zastupování klienta v průběhu celého zápisného řízení
  • Zastupování v námitkovém řízení, v řízení o zrušení nebo prohlášení ochranné známky za neplatnou
  • Zastupování ve sporech z ochranných známek
  • Vymáhání práv z ochranných známek, zastupování v soudních řízeních 

V každém případě se snažíme poskytnout komplexní služby týkající se problematiky ochranných známek. V případě jakéhokoliv problému nás neváhejte kontaktovat, sdělte nám svůj problém a nechte naše odborníky na ochranné známky a autorská práva, aby se o vše postarali.