Rodinné právo

V naší advokátní kanceláři víme, že rodinné vztahy jsou občas komplikované, a proto je nutné některé podstatné situace řešit právní cestou. Do oblasti rodinného práva spadá institut manželství, vztahy rodičů a dětí, a celkové majetkové poměry v rodině. V případě, kdy se v některém z těchto institutů něco pokazí, je vhodné oslovit právníka, aby přišel s racionálním řešením daného problému. 

Uvědomujeme si, že rodinné vztahy se občas mohou jevit jako komplikované a je potřeba k nim přistupovat citlivě. Uvědomujeme si, že se často jedná o soukromé a emocionálně vypjaté situace pro všechny zúčastněné. V každém jednotlivém případě pečlivě zvážíme vynaložené náklady a přínosy pro klienta a poté navrhujeme nejefektivnější způsob řešení.

Pomáháme při řešení:

  • Problémů spojených s rozvodem a vypořádáním společného jmění manželů
  • Výživného pro děti, výživného mezi manželi a výživného rodičů
  • Problémů spojených s péčí o dítě a styku rodičů s dítětem
  • Vymáhání výživného
  • Dědictví 

Klientům pomůžeme podat návrh na rozvodové řízení a poradíme jak vyřešit majetkové vypořádání společného jmění. Vyhotovíme příslušnou dokumentaci po konzultaci konkrétní situace. Rádi se postaráme o vše potřebné a naše klienty zastoupíme na veškerých jednáních. 

V případě jakéhokoliv problému nás neváhejte kontaktovat, sdělte nám svůj problém a nechte naše odborníky na rodinné právo, aby se o vše postarali.