Pracovní právo

V oblasti pracovního práva nabízíme komplexní právní poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance. V případě dobrovolného či nedobrovolného ukončení pracovního poměru poskytujeme posouzení platnosti ukončení pracovního poměru. Klientům nabízíme efektivní
řešení ve všech aspektech pracovního práva.

Naše advokátní kancelář připraví či provede kontrolu:

  • Pracovních smluv
  • Dohod o provedení práce
  • Dohod o provedení činnosti
  • Kvalifikačních doložek
  • Smluv na ochranu obchodního tajemství

V rámci rozsáhlé problematiky také poskytujeme právní podporu v oblastech smluvních závazků, při náhradě škody na zdraví z pracovních úrazů a při nemocech z povolání,
zastupujeme klienty ve sporech o neplatném rozvázání pracovního poměru. Dále zajišťujeme pracovní podmínky pro zaměstnance v souladu s právními předpisy.

Našim klientům poskytujeme také revize veškerých pracovněprávních dokumentů v závislosti na změnách aktuální právní úpravy.

V případě jakéhokoliv problému nás neváhejte kontaktovat, sdělte nám svůj problém a nechte naše odborníky na pracovní právo, aby se o vše postarali.