Pojistné právo

V oblasti pojistného práva nabízí naše advokátní kancelář klientům služby právního zastupování při uplatňování jejich nároků na pojistné plnění vůči pojišťovnám, pojišťovacím zprostředkovatelům, a to soudní i mimosoudní cestou. Poskytujeme právní poradenství v případech vyřízení nároků klienta z pojistných smluv, jednáme s pojišťovnami a příslušnými úřady určenými k vyřizování pojistných událostí. Zajišťujeme právní zastoupení v soudních sporech o náhradu majetkové újmy, škody na zdraví, bolestném, ztížení společenského uplatnění, ušlého výdělku/zisku, výživného a náhrady nemajetkové újmy vůči pojišťovnám. 

Součástí našich služeb je i uplatňování a posuzování nároků fyzických osob vůči pojišťovnám vzniklých při dopravních nehodách, úrazech, či jiných pojistných událostech. 

Nabízíme tedy služby spojené s:

  • Uplatňováním nároků na pojistné plnění vůči pojišťovnám
  • Právní zastupování klientů vůči pojišťovnám
  • Příprava nebo revize smluvní dokumentace
  • Podpora klientů při odhalování pojistných podvodů

V případě jakéhokoliv problému nás neváhejte kontaktovat, sdělte nám svůj problém a nechte naše odborníky na pojistné právo, aby se o vše postarali.