Obchodní a korporátní právo

Naše advokátní kancelář se mimo jiné specializuje také na obchodní a korporátní právo. Poskytujeme komplexní právní služby pro společnosti, živnostníky a neživnostenské podnikatele. Respektujeme veškeré individuální potřeby a požadavky našich klientů a převezmeme za ně veškerou právní agendu spojenou s jejich podnikáním.

Klientům nabízíme následující služby:

  • Komplexní právní poradenství
  • Sepsání a revize smluv a dokumentů se zákazníky a dodavateli
  • Zastupování před úřady a soudy
  • Přípravu právních rozborů a návrhy řešení specifických situací
  • Vymáhání pohledávek za odběrateli
  • Komplexní právní řešení při založení společnosti, při změně právní formy společnosti a při likvidaci společnosti 

Zakládáme si na tom, abychom před zahájením vlastních prací nejdříve pochopili klientův model, na kterém jeho podnikání funguje. Díky tomu můžeme odhadnout rizika, která by případně mohla být s jeho podnikáním spojena, a navrhnout mu efektivní na míru přizpůsobená řešení. 

Za klienty převezmeme veškeré právní záležitosti spojené se založením, přeměnou či likvidací společností. Vyřídíme administrativu s tím spojenou a budeme klienta zastupovat při jednání před úřady.

V případě jakéhokoliv problému nás neváhejte kontaktovat, sdělte nám svůj problém a nechte naše odborníky na obchodní a korporátní právo, aby se o vše postarali.