Občanské právo

Naše advokátní kancelář poskytuje mimo jiné i kompletní služby při řešení občansko-právních, pracovních a rodinných vztahů. Zajišťujeme kompletní poradenství v rozsahu všech agend občanského práva, ale umíme také poradit s jednotlivými problémy. 

V oblasti občanského práva poskytujeme zejména tyto služby:

  • Sepis dokumentů právního charakteru
  • Sepis dohod ohledně narovnání sporných vztahů
  • Ochrana osobnosti
  • Ochrana vlastníka, vlastnictví bytů, nebytových prostor, spoluvlastnictví, věcná břemena
  • Náhrada škody
  • Pomoc při sepisování závětí, zastupování v dědických sporech
  • Kupní smlouvy, smlouvy o dílo, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce
  • Zajištění závazků
  • Převody nemovitostí
  • Nároky z bezdůvodného obohacení

Díky bohaté praxi v tomto oboru se Mgr. Petr Žižka věnuje rovněž přednáškové činnosti a ostatní kolegové i publikační činnosti v časopisu Moje rodina. 

Ke každému případu se snažíme přistupovat individuálně a poskytnout komplexní služby týkající se dané problematiky a zabezpečit klientovi co nejoptimálnější řešení. Nepodceňujte případná rizika spojená se zajištěním Vašich práv a v případě jakéhokoliv problému nás neváhejte kontaktovat, sdělte nám svůj problém a nechte naše odborníky na občanské právo, aby se o vše postarali.