Nemovitostní a pozemkové právo, development

Právo nemovitostní a stavební je jednou z hlavních oblastí, kterou se naše advokátní kancelář zabývá. Pro naše klienty zajišťujeme komplexní služby s praktickými znalostmi této problematiky, jako je územní plánování, pozemkové úpravy či development. Své služby klientům poskytujeme jak ve fázi příprav a plánování projektů našich klientů, tak v případě, kdy bude potřeba po katastrálním úřadu provedení jednoho z druhů zápisů, tedy zejména: vklad práva, záznam či poznámku, vyřídíme řízení o zápisu do katastru nemovitostí, jelikož není vždy jednoduché a také proto, že správní praxe úřadů není zcela sjednocená. Při vyřizování podání tak často úřady postupují rozdílně, když s řešením těchto nejasností má naše kancelář bohatou praxi, díky které se vyhnete nečekaným komplikacím. Pro naši pestrou skupinu klientů zajišťujeme například zastoupení a poradenství při: 

  • Plánování a výstavbě infrastruktury pro realitní projekty 
  • Nákupu a prodeji nemovitostí a pronájmu prostor 
  • Financování, plánování, výstavbě a pronájmu nemovitostí 
  • Financování investičních projektů 
  • Územněsprávních regulací 
  • Stavebním řízení 
  • Zřízení služebnosti nezbytné cesty 
  • Prodeji pozemků 
  • Věcných břemenech 

Dále také zařizujeme sepsání smluvní dokumentace, zastupujeme klienty v rámci vkladových řízeních, a obstaráme všechny potřebné podklady pro převod nemovitostí. Vypracujeme prohlášení vlastníka budovy či smlouvu o výstavbě. Zastupujeme v soudních, správních a také v řízeních souvisejících s nemovitostmi. V rámci pozemkového práva docílíme přesně toho, na co máte právo. Nedopustíme, aby Vás kdokoliv o nemovitý majetek připravil, či ve spojení s ním, jakkoliv znevýhodnil. V případě jakéhokoliv problému nás neváhejte kontaktovat, sdělte nám svůj problém a nechte naše odborníky na pozemkové právo, aby se o vše postarali.