Co pro Vás můžeme udělat...

Občanské právo

Klientům pomáháme řešit problémy, které je trápí v soukromé sféře. Jedná se o majetkové vztahy fyzických nebo právnických osob, vztahy mezi fyzickými osobami, právnickými osobami a státem.

Ochranné známky a autorská práva

Zajišťujeme registraci ochranných známek a komunikaci s Úřádem průmyslového vlastnictví. Máme bohaté zkušenosti a zajišťujeme co nejlepší možnosti k ochraně jejich práv.

Rodinné právo

Pomáháme řešit problémy spojené s institutem manželství, vztahy rodičů k dětem a celkové majetkové poměry v rodině.

Obchodní a korporátní právo

Podnikatelům pomáháme založit společnost, připravujeme smlouvy pro obchodní partnery, nebo smlouvy které se vztahují k formě či předmětu jejich podnikání, a dále zajišťujeme právní zázemí pro podnikatele.

Pracovní právo

Řešíme vztahy, které souvisí s výkonem práce, jako je pracovní poměr, dovolená, odpovědnost za škodu a ochrana zdraví.

Pojistné právo

V oblasti pojistného práva komunikujeme s pojišťovnami a pomáháme řešit spory ohledně náhrady škod, vymáhání nároků.

Nemovitostní a pozemkové právo, development

Klientům pomáháme zajistit jejich práva k pozemkům, zřizujeme služebnosti a pachty, komunikujeme s úřady a účastníme se jednání s nimi.

Insolvenční právo

Klientům pomáháme s oddlužením. Vypracujeme insolvenční návrh a komunikujeme s exekutory.