Insolvenční právo

Právní pomoc poskytujeme věřitelům i dlužníkům. Věřitele v insolvenčním řízení zastupujeme tak, abychom dosáhli co nejlepší výtěžnosti pohledávek za dlužníkem. Dlužníkům často umíme vyjednat s věřitele možnost splátek či odpuštění části dluhu, také zajišťujeme podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení v souladu s insolvenčním zákonem.

V oblasti insolvenčního práva nabízíme:

  • Sledování Vašich dlužníků, jejich vstup do insolvence a průběh insolvenčního řízení
  • Právní poradenství klientům
  • Sepis přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení
  • Zastupování klientů při přezkumném jednání
  • Zastupování klientů v incidenčních sporech
  • Zastupování klientů ve sporech o náhradu škody způsobené podáním 

S problematikou oddlužení máme rozsáhlé zkušenosti. V případě jakéhokoliv problému nás neváhejte kontaktovat, sdělte nám svůj problém a nechte naše odborníky na insolvenční právo, aby se o vše postarali.